خانه ⁄ معرفی کامل کتاب انقلابی تراز

معرفی کامل کتاب انقلابی تراز

مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 دو واژه وارد اصطلاحات سیاسی ملّت قهرمان ایران گردید: انقلابی و ضدّ انقلاب. بر این اساس بود که دو جریان در کنار هم شکل گرفت و با گذشت زمان و با تبیین معارف انقلاب و همچنین افشا شدن حقیقت ضدّ انقلاب برای مردم، این جریان به محاق رفت. نیروهای انقلابی برای تحقّق آرمانهای اسلام و انقلاب در عرصه‌های مختلفی همچون جهاد سازندگی، مبارزه با ضدّ انقلاب جدایی‌طلب، مقابله با تروریسم ضدّ مردم، مقاومت در دوران دفاع مقدّس، سازندگی و تلاش در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی و بین‌المللی وارد شدند و انصافاً در همه‌ی این عرصه‌ها هرجا به ویژگی‌های انقلابی پایبند بودیم رشد کردیم و از موانع گذشتیم و به اهداف دست یافتیم.

مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 دو واژه وارد اصطلاحات سیاسی ملّت قهرمان ایران گردید: انقلابی و ضدّ انقلاب. بر این اساس بود که دو جریان در کنار هم شکل گرفت و با گذشت زمان و با تبیین معارف انقلاب و همچنین افشا شدن حقیقت ضدّ انقلاب برای مردم، این جریان به محاق رفت. نیروهای انقلابی برای تحقّق آرمانهای اسلام و انقلاب در عرصه‌های مختلفی همچون جهاد سازندگی، مبارزه با ضدّ انقلاب جدایی‌طلب، مقابله با تروریسم ضدّ مردم، مقاومت در دوران دفاع مقدّس، سازندگی و تلاش در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی و بین‌المللی وارد شدند و انصافاً در همه‌ی این عرصه‌ها هرجا به ویژگی‌های انقلابی پایبند بودیم رشد کردیم و از موانع گذشتیم و به اهداف دست یافتیم.

با گذشت زمان، در سالهای اخیر احساس گردید که رویکردهای انقلابی کم‌رنگ شده است و از سویی دیگر برخوردهایی با نیروهای انقلابی با زدن برچسب تندرو و افراطی انجام شد. شاید به این دلیل است که مشاهده می‌شود رهبر انقلاب اسلامی بر گفتمان انقلابیگری تأکید می‌کنند. نمونه‌هایی از این تأکیدات را در دیدارهایی با علما و حوزویان، خبرگان رهبری، نیروهای مسلّح، دانشگاهیان و دیگر اقشار در سالهای اخیر می‌بینیم.

هدف کتاب انقلابی تراز، کمک به مخاطبان محترم است تا بتوانند به صورت اجمالی با ویژگی‌های مؤمن انقلابی آشنا شوند. این کتاب از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی تألیف شده است.

مطالب کتاب به دو بخش کلّی باورها و رفتارها تقسیم می‌شود. مؤمن انقلابی به باورهایی معتقد است که آن باورها، اساس فکری او را تشکیل می‌دهد. این باورها را به دو فصل کلّی تقسیم شده است: باورهای اعتقادی که بیشتر صبغه‌ی دینی دارد و باورها و شناختهای انقلابی. مجموع باورها و شناختها به 18 عنوان می‌رسد.

بخش رفتارها هم به توصیف ویژگی‌های کنشی و رفتاری انقلابی تراز مربوط است که در چهار فصلِ رفتارهای دینی و اخلاقی، رفتارهای انقلابی، رفتارهای اجتماعی و رفتارهای خدماتی و اقتصادی سامان‌دهی شده است. عناوین این بخش نیز به 50 عنوان رسیده است.

هر کس خودش را باید با این ویژگی‌ها بسنجد، هرقدر که این ویژگی‌ها بیشتر در او بود، به حدّ اعلی نزدیک شده است. البتّه همه‌ی این ویژگی‌ها از وزن یکسانی برخوردار نیستند و برخی مهم‌تر است.

جهت تبرّک در ابتدای بیانات مربوط به هر ویژگی یک آیه یا روایت مرتبط و همچنین برای تکمیل فایده بیانی کوتاه از حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه) که قافله‌سالار انقلابیون است، درج شده است.

اگرچه که کتاب در موضوع انقلابی تهیّه شده است امّا میتوان آن را به‌نوعی یک فرهنگ مختصر از منظومه‌ی فکری رهبر معظّم انقلاب درباره‌ی 68 عنوان دانست. در انتخاب فیشها، تلاش شده است که به‌گزینی رعایت شود.

گروه هدف این کتاب در درجه‌ی اوّل جوانان و نوجوانان عزیز هستند بویژه بسیجیان، دانشجویان، طلّاب. و بعد از آنان ائمّه‌ی جمعه، جماعت، اساتید حوزه، روحانیّون و خطبا، مسئولان و پدرها و مادرها هستند که نقش هدایتگری نسل جوان را برعهده دارند.