خانه ⁄ آشنایی با ویژگی‌های مؤمن انقلابی

آشنایی با ویژگی‌های مؤمن انقلابی

هدف کتاب انقلابی تراز، کمک به مخاطبان محترم است تا بتوانند به صورت اجمالی با ویژگی‌های مؤمن انقلابی آشنا شوند. این کتاب از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی تألیف شده است.